13. tečaj ukrepov zdravstva ob velikih nesrečah

Datum: 19. – 23. januar 2023
Organizator: Sekcija UZVN / MRMI
Lokacija: Novo mesto
Kotizacija: 350 EUR