Predgovor

as. mag. Simon Herman, dr. med.
Predsednik MRMI Slovenije

Velika nesreča se zgodi izjemoma, mnogi se z njo v času svoje strokovne kariere sploh ne soočijo. V zadnjem času se je izkazalo, da se take nesreče dogajajo tudi pri nas povprečno enkrat letno in da je ob takšnem dogodku pravilna in hitra (re)organizacija zdravstvene službe izjemno pomembna. Pristop in način reševanja se v takih okoliščinah povsem spremeni, saj je potrebno s pravilno razporeditvijo razpoložljivih virov narediti čim več za čim večje število ljudi. Tak dogodek vedno preseže utečene zmogljivosti predbolnišničnih reševalnih služb in najbližje bolnišnice, zato je bila potrebna hitra reorganizacija dela in pomoč sosednjih enot in drugih bolnišnic! Za varno in uspešno reševanje v takih pogojih torej nujno potrebujemo ustrezna znanja in treninge, ki jih v času do- in po-diplomskega študija nobeden izmed nas ni bil deležen.

Vse, ki se ukvarjate s pomočjo in zdravljenjem bolnikov in poškodovancev v prvih »bojnih« vrstah, bodisi na terenu, bodisi v bolnišnicah, ali ste odgovorni za organizacijo zdravstvene službe, vljudno vabimo na naš tečaj, kjer boste dobili osnovna teoretična znanja o reševanju v velikih nesrečah in sistematično praktično izkušnjo v dveh simulacijskih vajah! Na njem boste imeli tudi priliko za diskusijo s strokovnjaki s praktičnimi izkušnjami reševanja v izrednih dogodkih v domovini in tujini! Potrebnost izobraževanja na tem področju je spoznalo tudi Ministrstvo za zdravje, ki je zato kljub krizi finančno podprlo in omogočilo tečaj! Tečaj organiziramo tradicionalno vsakega januarja, informacije so objavljene redno na spletni strani naše sekcije. Naši tečaji so bili edino zdravstveno izobraževanje, ki je redno potekalo tudi v času koronskih ukrepov.

as. mag. Simon Herman, dr. med.
Predsednik MRMI Slovenije