13. tečaj ukrepov zdravstva ob velikih nesrečah

Ukrepanje Zdravstva ob Velikih Nesrečah prireja

13. slovenski tečaj Ukrepanja zdravstva ob velikih nesrečah (UZVN)

19. – 21. januar 2023

Prijava in zbirno mesto:

  • Četrtek, 19. 1. 2023 ob 10:00 Hotel Balnea, Dolenjske Toplice
  • Udeleženci predtečaja radijskih zvez se morajo prijaviti ob 08:30!

Kotizacija:

  • Udeleženci: 350 EUR

Časovnica:

  • Program srečanja je objavljen na dnu strani
  • Prijave so za zaključene skupine v sklopu evropskega čezmejnega projekta MAXAID.
  • Po 15. 1. 2023 bomo objavili končni program in navodila za udeležence.

Število mest je omejeno!

Prijave:

  • so zaključene

Predtečaj radijskih zvez: tečaj je za zaključeno skupino!

Ker se tečaj odvija v varovanem področju vojašnice Franca Uršiča v Novem Mestu, je za vsakega udeleženca potrebno poleg imena in priimka nujno navesti tudi datum in kraj rojstva. Brez ustreznih dokazil (osebna izkaznica, potni list) vstop v vojašnico ni možen!

Bivanje:

Priporočamo terme Dolenjske Toplice, od koder bo organiziran prevoz do vojašnice (za popust uporabite geslo za MRMI tečaj):

T: +386-(0)8-2050-300
F: +386-(0)7-3065-662
E-mail: booking@terme-krka.eu

Uredili smo delovanje spletne učilnice na naslovu: https://classroom.google.com/c/MzI0MTUzNDQ2NTU2?cjc=g3tkqdb

Gradivo za udeležence 13. tečaja

Rezultati zaključnega testa za udeležence

  • Rezultati zaključnega testa MRMI 2023 (v pripravi)