Usposabljanje za ukrepanje služb NMP v nesrečah z nevarnimi snovmi (NNS) 2025

Vabilo na usposabljanje

 

UKREPANJE SLUŽB NMP V NESREČAH Z NEVARNIMI SNOVMI (NNS) 2023

Nesreče z nevarnimi snovmi so vse pogostejše. Od zdravstvenega osebja in drugih reševalcev zahtevajo dodatna znanja, saj obstaja veliko tveganje, da postanejo žrtve tudi sami reševalci. Usposabljanja za ukrepanje služb NMP v nesrečah z NNS 2023 organizira Slovensko zdravniško društvo s sekcijo MRMI, pod pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje (MZ). S tem usposabljanjem želimo vse zdravstvene delavce, ki opravljajo službo NMP, seznaniti z varnim pristopom na mesto nesreče z nevarno snovjo, uporabo osebne varovalne opreme (OVO), s posebnostmi obravnave ponesrečencev, ki so bili izpostavljeni nevarnim snovem in z načinom organizacije reševanja velikih nesreč. Na letošnjem usposabljanju bomo poleg predstavitve teoretičnih osnov ionizirajočega sevanja pričeli tudi z delavnicami meritve radiološke kontaminacije, hitrosti doze, predstavili načela optimizacije v radioloških oziroma jedrskih nesrečah in obravnavo ponesrečencev v radiološki nesreči.

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki opravljajo službo NMP tako na zunajbolnišnični ravni kot tudi v bolnišnicah – zlasti zaposlenim/dežurajočim na internistični prvi pomoči, kirurški urgenci, oz. v urgentnih centrih/oddelkih bolnišnice ter vsem vodilnim in za varnost odgovornim v vseh zavodih, ki opravljajo dejavnost NMP.

 

Termin in lokacija: 3. – 5. april 2025 v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu, Straška cesta 26.

Organizator/izvajalec: Slovensko zdravniško društvo,  Sekcija UZVN/MRMI Slovenija.

 

Kotizacije ni. Za prehrano bo poskrbljeno, za prevoz in morebitno namestitev pa poskrbite sami. Udeleženci bodo dobili licenčne točke. Specializantom urgentne medicine se udeležba na letošnjem tečaju šteje enakovredno kot udeležba na Tečaju ukrepanje zdravstva v velikih nesrečah.

 

Prijave bomo zbirali od 9. 2. 2025 do 25. 03. 2025 preko spletne strani

Ob prijavi je potrebno za vsakega udeleženca sporočiti naslednje podatke: ime in priimek, naziv ustanove, kontaktna oseba, poklic, delovno mesto, e-mail, telefon, naslov bivališča, datum rojstva in številka osebnega dokumenta.

Število udeležencev je omejeno in ustrezno porazdeljeno na zunajbolnišnični in bolnišnični del. Če bo prijav preveč, bomo upoštevali poleg vrstnega reda prijav tudi regionalno porazdelitev kandidatov ter proporcionalno zastopanost zdravnikov, medicinskih sester in reševalcev. Upoštevali bomo le pravilno in v celoti izpolnjene prijavnice (zaradi predhodne najave in ugotavljanja istovetnosti ob vstopu v vojašnico).

Potrditev, da ste med udeleženci usposabljanja NNS 2023, boste prejeli do 1. aprila 2024 po e-pošti – obvezno navedite točen e – naslov vsakega udeleženca!

 Program tečaja: https://www.mrmi.si/wp-content/uploads/2024/03/Program-Hazmat-2024-v.5-WHO.pdf

Za dodatne informacije pišite na e-naslov: izobrazevanje.nesrece@gmail.com

Dr. Lucija Šarc, dr. med.
Vodja izobraževanja UZVN/MRMI Slovenija